Přispějte zde!

Geometrické útvary v rovině

Matematika SŠ » Planimetrie » Geometrické útvary v rovině »

aktualizováno: 11. 11. 2023 11:45

Seznam hodin

030101 Přímka a její části
030102 Polorovina, úhel
030103 Vzájemná poloha přímek
030104 Trojúhelník
030105 Mnohoúhelníky
030106 Čtyřúhelníky
030107 Kružnice, kruh
030108 Geometrické útvary v rovině shrnutí