Přispějte zde!

Goniometrie

Matematika SŠ » Goniometrie »

aktualizováno: 23. 2. 2023 23:32

Seznam kapitol / hodin

1Vlastnosti funkcí Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Opakování vlastností funkcí
040102 Periodické funkce
040103 Složené funkce
2Goniometrické funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Goniometrické funkce ostrého úhlu
040202 Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí
040203 Oblouková míra
040204 Orientovaný úhel I
040205 Orientovaný úhel II
040206 Tabulkové hodnoty orientovaných úhlů
040207 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I
040208 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel II
040209 Vlasnosti funkcí sinus a cosinus
040210 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus I
040211 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus II
040212 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus
040213 Hledání úhlů ke známým hodnotám funkcí sinus a cosinus
040214 Funkce tangens
040215 Funkce kotangens
040216 Funkce arkus sinus
040217 Cyklometrické funkce
3Goniometrické rovnice a vzorce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 Goniometrické rovnice I
040302 Goniometrické rovnice II
040303 Goniometrické nerovnice I
040304 Goniometrické nerovnice II
040305 Základní goniometrické vzorce I
040306 Základní goniometrické vzorce II
040307 Základní goniometrické vzorce III
040308 Součtové vzorce I
040309 Součtové vzorce II
040310 Vzorce pro dvojnásobný úhel I
040311 Vzorce pro dvojnásobný úhel II
040312 Vzorce pro poloviční úhel
040313 Vzorce pro součet goniometrických funkcí
4Trigonometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Sinová věta I
040402 Sinová věta II
040403 Kosinová věta
040404 Další trigonometrické věty
040405 Trigonometrie v praxi