Přispějte zde!

Základní planimetrické věty

Matematika SŠ » Planimetrie » Základní planimetrické věty »

aktualizováno: 2. 5. 2024 21:53

Seznam hodin

030201 Shodnost trojúhelníků I
030202 Shodnost trojúhelníků II
030203 Podobnost trojúhelníků I
030204 Podobnost trojúhelníků II
030205 Pythagorova věta, Euklidovy věty I
030206 Pythagorova věta, Euklidovy věty II
030207 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky
030208 Oblouková míra
030209 Věta o obvodovém a středovém úhlu
030210 Důsledky věty o obvodovém a středovém úhlu
030211 Mocnost bodu ke kružnici
030212 Obvody a obsahy obrazců I
030213 Obvody a obsahy obrazců II