Přispějte zde!

Konstrukční úlohy

Matematika SŠ » Planimetrie » Konstrukční úlohy »

aktualizováno: 10. 2. 2024 12:35

Seznam hodin

030301 Základní geometrické konstrukce I
030303 Množiny bodů dané vlastnosti I
030304 Množiny bodů dané vlastnosti II
030305 Konstrukce trojúhelníků I
030306 Konstrukce trojúhelníků II
030307 Konstrukce trojúhelniků III
030308 Konstrukce trojúhelníků IV
030309 Konstrukce čtyřúhelníků
030310 Konstrukce kružnic
030311 Konstrukce na základě výpočtu I
030312 Konstrukce na základě výpočtu II
030313 Konstrukce na základě výpočtu III