Konstrukční úlohy

Matematika SŠ » Planimetrie » Konstrukční úlohy »

aktualizováno: 3. 11. 2015 21:56

Seznam hodin

030401 Základní geometrické konstrukce I
030403 Množiny bodů dané vlastnosti I
030404 Množiny bodů dané vlastnosti II
030405 Konstrukce trojúhelníků I
030406 Konstrukce trojúhelníků II
030407 Konstrukce trojúhelniků III
030408 Konstrukce trojúhelníků IV
030409 Konstrukce čtyřúhelníků
030410 Konstrukce kružnic
030411 Konstrukce na základě výpočtu I
030412 Konstrukce na základě výpočtu II