Mocniny

Matematika SŠ » Základní poznatky » Mocniny »

aktualizováno: 8. 12. 2016 23:40

Seznam hodin

010601 Mocniny s přirozeným mocnitelem
010602 Vzorce pro mocniny I
010603 Vzorce pro mocniny II
010604 KISS
010605 Mocniny s proměnnou v mocniteli
010606 Mocniny s celým mocnitelem I
010607 Mocniny s celým mocnitelem II
010608 Exponenciální tvar čísla
010609 Výpočty s mocninami
010610 Mocniny - shrnutí