Přispějte zde!

Opakování

Matematika SŠ » Základní poznatky » Opakování »

aktualizováno: 20. 9. 2020 23:52

Seznam hodin

010101 Proč a jak se učit matematiku
010102 Jak se počítají známky
010103 Jak se počítají známky
010104 Základní početní operace - příklady
010105 Základní početní operace - příklady
010106 Zlomky II
010107 Celá čísla, odhady
010108 Proměnná
010109 Vytýkání, krácení
010110 Rovnice, vyjadřování
010111 Proměnná
010112 Poměry a úměrnosti II
010113 Rovnice, vyjadřování
010114 Poměry a úměrnosti I
010115 Poměry a úměrnosti II
010116 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010117 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010118 Kvadratické rovnice II
010119 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010120 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010121 Práce s kalkulátorem