Přispějte zde!

Opakování

Matematika SŠ » Základní poznatky » Opakování »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:28

Seznam hodin

010101 Proč a jak se učit matematiku
010102 Jak se počítají známky
010103 Modely základních početních operací
010104 Základní početní operace - příklady
010105 Zlomky I
010106 Zlomky II
010107 Priority operací, závorky
010108 Proměnná
010109 Vytýkání, krácení
010110 Rovnice, vyjadřování
010111 Poměry a úměrnosti I
010112 Poměry a úměrnosti II
010113 Procenta
010114 Kvadratické rovnice I
010115 Kvadratické rovnice II
010116 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010117 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010118 Práce s kalkulátorem