Přispějte zde!

Opakování

Matematika SŠ » Základní poznatky » Opakování »

aktualizováno: 15. 12. 2023 23:42

Seznam hodin

010101 Proč a jak se učit matematiku
010103 Jak se počítají známky
010104 Modely základních početních operací
010105 Základní početní operace - příklady
010106 Desetinná čísla
010107 Celá čísla, odhady
010108 Zlomky I
010109 Zlomky II
010110 Priority operací, závorky
010111 Proměnná
010112 Vytýkání, krácení
010113 Rovnice, vyjadřování
010114 Poměry a úměrnosti I
010115 Poměry a úměrnosti II
010116 Procenta
010117 Kvadratické rovnice I
010118 Kvadratické rovnice II
010119 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010120 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010121 Práce s kalkulátorem