Přispějte zde!

Lomené výrazy

Matematika SŠ » Základní poznatky » Lomené výrazy »

aktualizováno: 13. 2. 2020 13:54

Seznam hodin

010901 Krácení a rozšiřování lomených výrazů
010902 Sčítání a odčítání lomených výrazů I
010903 Sčítání a odčítání lomených výrazů II
010904 Násobení a dělení lomených výrazů
010905 Zjednodušování lomených výrazů I
010906 Zjednodušování lomených výrazů II
010907 Lomené výrazy shrnutí