Přispějte zde!

Podobnost trojúhelníků I

Matematika SŠ » Planimetrie » Základní planimetrické věty » Podobnost trojúhelníků I »

aktualizováno: 16. 4. 2018 21:58