Přispějte zde!

Mnohočleny

Matematika SŠ » Základní poznatky » Mnohočleny »

aktualizováno: 27. 12. 2023 9:35

Seznam hodin

010801 Sčítání a odčítání mnohočlenů
010802 Násobení mnohočlenů
010803 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů I
010804 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů II
010805 Dělení mnohočlenů
010806 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání)
010807 Rozklad mnohočlenů na součin II (vzorce)
010808 Rozklad mnohočlenů na součin III
010809 Rozklad mnohočlenů na součin IV
010810 Mnohočleny shrnutí