Přispějte zde!

Podobnost trojúhelníků I

Matematika SŠ » Planimetrie » Základní planimetrické věty » Podobnost trojúhelníků I »

aktualizováno: 27. 11. 2019 23:54