Přispějte zde!

Podobnost trojúhelníků II

Matematika SŠ » Planimetrie » Základní planimetrické věty » Podobnost trojúhelníků II »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51