Přispějte zde!

Směrnicový tvar rovnice přímky

Matematika SŠ » Analytická geometrie » Analytická geometrie v rovině » Směrnicový tvar rovnice přímky »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29