Přispějte zde!

Kuželosečky

Matematika SŠ » Analytická geometrie » Kuželosečky »

aktualizováno: 15. 9. 2023 23:51

Seznam hodin

070501 Středová a obecná rovnice kružnice
070502 Hledání kružnic I
070503 Hledání kružnic II
070504 Kružnice a přímka
070505 Tečny kružnic I
070506 Tečny kružnic II
070507 Elipsa
070508 Středová rovnice elipsy
070509 Obecná rovnice elipsy
070510 Hledání elips
070511 Elipsa a přímka
070512 Parabola
070513 Rovnice paraboly
070514 Hledání parabol
070515 Parabola a přímka
070516 Hyperbola
070517 Středová rovnice hyperboly
070518 Obecná rovnice hyperboly
070519 Hledání hyperbol
070520 Hyperbola a přímka
070522 Kuželosečky shrnutí
070523 Kulová plocha