Přispějte zde!

Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Goniometrický tvar komplexních čísel » Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29