Přispějte zde!

Základní vlastnosti komplexních čísel

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Základní vlastnosti komplexních čísel »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10

Seznam hodin

060101 Zavedení komplexních čísel
060102 Operace s komplexními čísly
060103 Umocňování komplexních čísel
060104 Číslo komplexně sdružené, dělení komplexních čísel
060105 Absolutní hodnota komplexního čísla
060106 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru I
060107 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru II