Přispějte zde!

Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Goniometrický tvar komplexních čísel » Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10