Přispějte zde!

Binomické rovnice

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel » Binomické rovnice »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29