Přispějte zde!

Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel » Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10