Přispějte zde!

Binomické rovnice

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel » Binomické rovnice »

aktualizováno: 18. 4. 2015 13:10