Přispějte zde!

Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel » Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:29