Přispějte zde!

Goniometrický tvar komplexních čísel

Matematika SŠ » Komplexní čísla » Goniometrický tvar komplexních čísel »

aktualizováno: 23. 2. 2023 23:32

Seznam hodin

060201 Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny
060202 Goniometrický tvar komplexních čísel I
060203 Goniometrický tvar komplexních čísel II
060204 Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru
060205 Moivreova věta
060206 Komplexní čísla jako vektory v Gaussově rovině