Rovnice vyšších řádů

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Mocniné funkce a odmocniny » Rovnice vyšších řádů »

aktualizováno: 6. 12. 2015 10:55