Přispějte zde!

Lineární funkce

Matematika SŠ » Funkce a rovnice » Lineární funkce »

aktualizováno: 7. 4. 2021 11:31

Seznam hodin

020101 Kartézský součin
020102 Binární relace
020103 Zobrazení
020104 Funkce, definiční obor
020105 Graf funkce I
020106 Graf funkce II
020107 Prostá funkce
020108 Lineární funkce I
020109 Lineární funkce II
020110 Lineární funkce III
020111 Lineární funkce IV
020112 Spojování poznatků
020113 Rostoucí a klesající funkce I
020114 Rostoucí a klesající funkce II
020115 Slovní úlohy na lineární funkce
020116 Parametrické systémy lineárních funkcí I
020117 Parametrické systémy lineárních funkcí II
020118 Příklady s fx