Přispějte zde!

Dilatace času

Fyzika SŠ » Moderní fyzika » Úvod do speciální teorie relativity (STR) » Dilatace času »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30