Přispějte zde!

Základní poznatky molekulové fyziky

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika » Základní poznatky molekulové fyziky »

aktualizováno: 30. 10. 2021 19:22

Seznam hodin

020101 Základní poznatky molekulové fyziky
020102 Vzájemné působení částic
020103 Modely struktury látek v různých skupenstvích
020104 Rovnovážný stav
020105 Teplota
020106 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost
020107 Molární veličiny I
020108 Molární veličiny II