Přispějte zde!

Rotující vztažné soustavy I

Fyzika SŠ » Mechanika » Neinerciální vztažné soustavy » Rotující vztažné soustavy I »

aktualizováno: 27. 12. 2023 9:35