Přispějte zde!

Zobrazení v rovině

Matematika SŠ » Planimetrie » Zobrazení v rovině »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Seznam hodin

030401 Shodná zobrazení
030402 Osová souměrnost
030403 Příklady na osovou souměrnost
030404 Středová souměrnost
030405 Příklady na středovou souměrnost
030406 Posunutí
030407 Příklady na posunutí
030408 Otočení
030409 Příklady na otočení
030411 Stejnolehlost I
030412 Stejnolehlost II
030413 Stejnolehlost úseček a kružnic
030414 Použití stejnolehlosti