Přispějte zde!

Příklady na osovou souměrnost

Matematika SŠ » Planimetrie » Zobrazení v rovině » Příklady na osovou souměrnost »

aktualizováno: 6. 3. 2021 23:13