Přispějte zde!

Číselné obory

Matematika SŠ » Základní poznatky » Číselné obory »

aktualizováno: 4. 11. 2020 23:52

Seznam hodin

010201 Číselné obory, přirozená čísla
010202 Celá čísla
010203 Racionální čísla I
010204 Racionální čísla II
010205 Reálná čísla I
010206 Reálná čísla II
010207 Druhá odmocnina
010208 Třetí odmocnina
010209 Usměrňování zlomků
010210 Absolutní hodnota I
010211 Absolutní hodnota II