Přispějte zde!

Analytická geometrie v rovině

Matematika SŠ » Analytická geometrie » Analytická geometrie v rovině »

aktualizováno: 7. 8. 2016 23:50

Seznam hodin

070301 Parametrické vyjádření přímky I
070302 Parametrické vyjádření přímky II
070303 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I
070304 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek II
070305 Obecná rovnice přímky I
070306 Obecná rovnice přímky II
070307 Přímková smršť
070308 Nerovnice pro polorovinu
070309 Směrnicový tvar rovnice přímky
070310 Směrnicový tvar rovnice přímky
070311 Polohové úlohy v rovině
070312 Vzdálenost bodu od přímky I
070313 Vzdálenost bodu od přímky II
070314 Odchylka přímek
070315 Další metrické úlohy I
070316 Další metrické úlohy II