Přispějte zde!

Analytická geometrie v prostoru

Matematika SŠ » Analytická geometrie » Analytická geometrie v prostoru »

aktualizováno: 23. 2. 2023 23:32

Seznam hodin

070401 Parametrické vyjádření přímky I
070402 Parametrické vyjádření přímky II
070403 Parametrické vyjádření roviny
070404 Obecná rovnice roviny I
070405 Obecná rovnice roviny II
070406 Polohové úlohy v prostoru I
070407 Polohové úlohy v prostoru II
070408 Výpočty odchylek
070409 Výpočty vzdáleností I
070410 Výpočty vzdáleností II
070411 Výpočty vzdáleností III