Přispějte zde!

Funkce a grafy

Matematika ZŠ » 9. ročník » Funkce a grafy »

aktualizováno: 26. 10. 2022 12:01

Seznam hodin

040401 Funkce
040402 Hodnota funkce
040403 Definiční obor funkce
040404 Graf funkce I
040405 Graf funkce II
040406 Graf funkce III
040407 Libovolná funkce, která
040408 Zase nějaké
040409 Funkce přímá úměrnost I
040410 Funkce přímá úměrnost II
040411 Funkce přímá úměrnost III
040412 Lineární funkce I
040413 Lineární funkce II
040414 Lineární funkce III
040415 Lineární funkce IV
040416 Absolutní hodnota I
040417 Absolutní hodnota II
040418 Absolutní hodnota III
040419 Kvadratická funkce I
040420 Kvadratická funkce II
040421 Funkce nepřímá úměrnost I
040422 Funkce nepřímá úměrnost II
040423 Grafické řešení lineárních rovnic
040424 Grafické řešení rovnic a jejich soustav
040425 Grafické řešení slovních úloh