Přispějte zde!

Mechanika tuhého tělesa

Fyzika SŠ » Mechanika » Mechanika tuhého tělesa »

aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30

Seznam hodin

010701 Posuvný a otáčivý pohyb
010702 Moment síly vzhledem k ose otáčení
010703 Skládání a rozklad sil
010704 Rovnováha na páce I
010705 Rovnováha na páce II
010706 Těžiště
010707 Rovnovážná poloha, páka v praxi
010708 Statika I
010709 Statika II
010710 Moment setrvačnosti
010711 Dynamika otáčivého pohybu tuhého tělesa
010712 Mechanika tuhého tělesa - shrnutí